Det går att att gissa sig till lite vad exkluderande design handlar om. Det handlar om att skapa ytor eller möbler som inte är till för alla. Det används ganska mycket i städer och det har blivit mer populärt att prata om den senaste tiden efter vissa väldigt uppmärksammade produkter som har varit designade för att exkludera människor. Ofta är det människor som inte står så högt i samhällets hierarki och allra oftast är det hemlösa som drabbas av exkluderande design.

Malmö C ett exempel

Ett exempel är bänkarna på Malmö centralstation. Malmö centralstation tyckte att det var problematiskt att folk kom in och sov på deras bänkar. Framförallt hemlösa människor. Då byggde de alla bänkar så att det inte gick att ligga ner på dem. Till exempel så var det armstöd i mitten på bänkarna. Det gjorde att man aldrig kan sitta mer än två personer i bredd och heller inte då ligga ner och sova. Det var en för liten bänk helt enkelt. Malmö Central sa dock att det inte hade något att göra med att de ville exkludera människor utan det var för att rörelsehindrade lättare skulle kunna resa sig och sätta sig. De installerade dock i samma veva bänkar som lutade ganska kraftigt, vilket gjorde att om man la sig där för att sova så skulle man ramla ner.

Det är väldigt vanligt att designa bänkar efter exkluderande design men det finns andra exempel också. Vissa fönster utanför butiker som det annars hade gått att sitta vid har fått små piggar som sticker upp installerade. Det gör att det inte går att sätta sig där och skymma sikten in och ut. För att människor inte ska kunna åka skateboard på vissa platser så kan det vara så att blomlådor och liknande är utformade på ett sätt som gör det omöjligt att åka där.