Det är mycket arbete bakom att starta ett företag, säkert många fler steg än vad många kan tro. Det är även många bitar i ett företag att det krävs bred kunskap, därav är det ofta det kan behöva tas in hjälp utifrån för att alla bitar skall kunna täckas kunskapsmässigt. Det finns företag som hjälper andra företag att bli framgångsrika, hjälpa dem att täcka upp alla bitar där kunskap behövs.

En bit där det kan krävas en del erfarenhet är när det kommer till marknadsföring. Det är en svår bit där det behövs mycket erfarenhet för att veta vad som fungerar och vad som inte fungerar. Med rätt taktik kan en marknadsföring vara väldigt effektiv.

Som företag är det viktigt med ett helhetskoncept. Ett företag behöver ha en enad front, ett koncept där det inte är några oklarheter utåt sätt. För att få ett gott första intryck så är det viktigt med design på alla bitar. Dels behöver designen på företagsnamnet och logotypen vara tilltalande och dels behöver även företagets kontor/lokal också vara tilltalande. Är det någon av dessa bitar som inte tilltalar en person så kommer den personen ej att finna tillit till företaget. I och med detta så är det många och viktiga saker som ett företag behöver tänka på. Varje kund är även väldigt värdefull, att förlora en kund innebär att flera kunder förloras. Hur detta kan komma sig beror på att en kund drar ofta till sig fler kunder, detta genom vänner och bekanta. Därför är det klokt att ha som utgångspunkt att förlust av en kund innebär förlust av flera. Tillit och tilltro behöver finnas åt båda håll mellan konsument och företag.